Chuyển câu chủ động sang câu bị động

Đây dạng mẫu mã câu tiêu cực trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Đối với người học ngoại ngữ, từ bỏ vựng và kết cấu là hai phần cần phải học để hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này.

Bạn đang xem: Chuyển câu chủ động sang câu bị động

Hôm nay, Step Up sẽ chia sẻ tới bạn kiến thức về công thức, giải pháp dùng, bài xích tập thực hành về câu thụ động nhằm khiến cho bạn tránh lầm lẫn khi đổi khác từ thể chủ động sang tiêu cực nhé. Cùng lấy giấy cây bút để lưu ý lại ngay lập tức nào!


Nội dung bài viết


1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà nhà ngữ là tín đồ hay trang bị chịu tác động ảnh hưởng của hành động, được áp dụng để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi đó. Thì của câu bị động yêu cầu tuân theo thì của câu nhà động.

*

3.a. Các bước chuyển đổi sang câu bị động

Việc thứ nhất mà bạn phải làm kia là khẳng định tân ngữ trong câu dữ thế chủ động đồng thời chuyển thành công ty ngữ đến câu bị động.

Sau đó, hãy xác minh thì trong câu chủ động rồi ban đầu chuyển động từ về thể bị động, chuyển động từ thành dạng “tobe + Ved/P2” cũng tương tự chia đụng từ “tobe” theo đúng thì của câu công ty động, giữ nguyên cách phân tách dạng số ít, số nhiều theo nhà ngữ.

Cuối cùng, nếu công ty ngữ trong câu nhà động xác định thì hãy gửi thành tân ngữ trong câu bị động đồng thời thêm “by” phía trước. Các chủ ngữ không xác minh thì rất có thể bỏ qua, lấy ví dụ them, people…

Ví dụ:

– I planted a flower plant in the garden.

Tôi sẽ trồng một cây hoa ở trong vườn.

– A flower was planted in the garden (by me).

Một cây hoa được trồng làm việc trong vườn cửa (bởi tôi).

Cấu trúc tiêu cực với các thì trong giờ Anh

ThìCâu nhà độngCâu bị động
Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

eg: Jane buys oranges in supermarket. 

Jane download cam ở rất thị

S + am/is/are + P2 + by O

=> Oranges are bought in supermarket by Jane. 

Cam được mua ở ẩm thực bởi Jane

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

eg: Jane is buying oranges in supermarket. 

S + am/is/are + being + P2 + by O

=> Oranges are being bought in supermarket by Jane. 

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

eg: Jane has bought oranges in supermarket. 

S + have/has + been + P2 + by O

=> Oranges have been bought in supermarket by Jane. 

Quá khứ đơn

S + Ved + O

eg: Jane bought oranges in supermarket.

S + was/were + P2 + by O

=> Oranges were bought in supermarket by Jane.

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

eg: Jane was buying oranges in supermarket. 

S + was/were + being + P2 + by O

=> Oranges were being bought in supermarket by Jane. 

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

eg: Jane had bought oranges in supermarket. 

S + had + been + P2 + by O

=> Oranges had been bought in supermarket by Jane.

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

eg: Jane will buy oranges in supermarket. 

S + will + be + P2 + by O

=> Oranges will be bought in supermarket by Jane.

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

eg: Jane will have bought oranges in supermarket. 

S + will + have + been + P2 + by O

=> Oranges will have been bought in supermarket by Jane. 

Tương lai gần

S + am/is/are going to lớn + V-infi + O

eg: Jane is going lớn buy oranges in supermarket. 

S + am/is/are going to + be + P2+ by O

=> Oranges are going lớn be bought in supermarket by Jane. 

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

eg: Jane should buy oranges in supermarket. 

S + ĐTKT + be + P2 + by O

=> Oranges should be bought in supermarket by Jane.

3.b. Một số để ý khi gửi sang câu tiêu cực trong tiếng Anh

Như chúng ta thấy câu bị động được chuyển từ câu dữ thế chủ động sang vì vậy rất dễ gây nhầm lẫn khi bạn chia cồn từ tương tự như xác định công ty ngữ chính, vậy nên khi chuyển lịch sự câu thụ động hãy chú ý một chút hồ hết phần sau nhé:

Nội rượu cồn từ không cần sử dụng ở dạng bị động:

Ví dụ: cry, die, arrive, disappear, wait, hurt… Jane’s foot hurts

Trường phù hợp trong câu chủ động có 2 tân ngữ:

Các chúng ta cũng có thể chọn một trong hai công ty ngữ làm chủ ngữ bao gồm cho câu bị động (ưu tiên tân ngữ chỉ người) hay có thể chuyển thành 2 câu bị động.

S + V + Oi + Od

Oi (indirect object): tân ngữ con gián tiếp

Od (direct object): tân ngữ trực tiếp

=> gửi sang câu bị động sẽ sở hữu 2 trường thích hợp sau:

– TH1: mang tân ngữ con gián tiếp lên quản lý ngữ mang lại câu bị động

S + be + P2 + Od

– TH2: lấy tân ngữ thẳng lên thống trị ngữ đến câu bị động

S + be + P2 + giới từ bỏ + Oi

Ví dụ:

He gave me a banana yesterday.

(me là tân ngữ gián tiếp còn an hãng apple là tân ngữ trực tiếp)

=> Bị động: 

TH1: I was given an banana yesterday.

TH2: A banana was given to lớn me yesterday.

Xem thêm:

Ví dụ:

Someone broke the mirror of his motorbike.

→ The mirror of his motorbike was broken.

Trong câu chủ động có trạng ngữ chỉ khu vực chốn, khi gửi sang câu tiêu cực thì bạn phải đặt trạng ngữ chỉ xứ sở trước by + tân ngữ.

Ví dụ:

Jin bought oranges at market.

→ Oranges were bought at market by Jin.

Đối với gần như câu chủ động có trạng ngữ chỉ thời gian, lúc chũng ta gửi sang câu tiêu cực thì đặt trạng ngữ chỉ ít ngày sau by + tân ngữ.

Ví dụ:

Jane used the computer ten hours ago.

→ The computer was used by Jane ten hours ago.

Nếu câu chủ động có cả trạng ngữ chỉ xứ sở và trạng ngữ chỉ thời gian, khi gửi sang câu tiêu cực thì tuân theo quy tắc:

S + be + Ved/P2 + vị trí + by + tân ngữ + thời gian

Ví dụ:

Ms.Lan threw the garbage in front of my home last night.

→ The garbage was threw in front of my home by Ms.Lan last night.

Khi chủ ngữ trong câu chủ động là che định như no one, nobody, none of… thì khi chuyển sang câu bị động, ta phân chia động từ tiêu cực ở dạng bao phủ định.

Ví dụ:

No one can wear this blue dress

→ This blue dress cannot be worn.

Trong 1 vài ba trường phù hợp to be/to get + P2 sẽ không mang nghĩa tiêu cực khi được dùng để:

– Chỉ tình huống, tâm lý mà nhà ngữ vào câu đang gặp gỡ phải

Ví dụ:

Adam got lost his wallet at the library yesterday.

– Chỉ vấn đề chủ ngữ trong câu tự có tác dụng hành động

Ví dụ:

My mother gets dressed very quickly.

Mọi sự thay đổi về thời cũng tương tự thể trong câu đều nhằm vào rượu cồn từ to lớn be, còn phân từ hai thì giữ lại nguyên.to be made of: được làm bằng (chất liệu làm ra vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: được làm ra trường đoản cú (nguyên vật tư bị đổi khác khỏi trạng thái lúc đầu để tạo ra sự vật)

Ví dụ: Chair is made from wood

to be made out of: được làm bằng (quá trình làm nên vật)

Ví dụ: This egg tart was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with: được gia công với (chỉ một trong số nhiều gia công bằng chất liệu làm đề nghị vật)

Ví dụ: This fish soup tastes good because it was made with a lot of spices.